Maliye

Kredi Onar─▒m Mitleri Debunked

A┼ča─č─▒daki makale CreditRepair.com için sponsorlu bir gönderidir.

Kredi raporunuzda kötü i┼čaretlere neden olan nedir ve bu kötü i┼čaretler ilk olarak oraya nas─▒l ula┼čt─▒? Kredi onar─▒m─▒ ve kredi iyile┼čtirmesi aras─▒ndaki fark nedir? Bunlar, kredinizi düzeltmeye geldi─činde sahip olabilece─činiz yan─▒c─▒ sorulardan sadece birkaç─▒.

Buna ek olarak, bir gecede kötü kredi raporunuzu düzeltebilecekleri konusunda sizi ikna etmeye çal─▒┼čan çok say─▒da ┼čirket var.

Kötü bir kredi raporu için h─▒zl─▒ bir düzeltme, bir gecede gerçekte olmayacak olsa da, kredi puan─▒n─▒z─▒ iyile┼čtirmeye yard─▒mc─▒ olabilecek sayg─▒n kredi onar─▒m ┼čirketlerinden yard─▒m alabilirsiniz.

CreditRepair.com, kötü bir kredi raporunu temizlemenize ve kredi durumunuzu iyile┼čtirmenize yard─▒mc─▒ olabilir.

CreditRepair.com Nas─▒l Çal─▒┼č─▒r?

CreditRepair.com'a kaydoldu─čunuzda, yapacaklar─▒ ilk ┼čey, üç rapor ajans─▒ndan kredi raporlar─▒n─▒z─▒ çekmektir: Experian, TransUnion ve Equifax.

Bu önemlidir çünkü farkl─▒ ┼čirketler kredinizi kontrol etmek için üç büyük büronun herhangi birini kullanabilir ve bürolar─▒n her biri sizin hakk─▒n─▒zda farkl─▒ bilgilere sahip olabilir.

Raporlar─▒n─▒z─▒ ald─▒ktan sonra, CreditRepair.com, kredinizi etkileyen ö─čeleri düzenler ve size meydan okumak veya de─či┼čtirmek istedi─činiz ö─čeleri temizlemek için bir plan olu┼čturmak üzere sizinle birlikte çal─▒┼č─▒r.

Daha sonra do─črudan kredi ┼čirketleriyle birlikte çal─▒┼č─▒rlar ve kötü bir raporlama durumunu çözmek için size yard─▒mc─▒ olacak bir plan olu┼čtururlar. Bu, alacakl─▒larla do─črudan konu┼čmaya veya kendi ba┼č─▒n─▒za görü┼čme yapmayaca─č─▒n─▒z anlam─▒na gelir.

Son olarak, sizin ad─▒n─▒za yapt─▒klar─▒ ilerleme konusunda sizi güncel tutarlar ve süreci h─▒zland─▒rmak için ihtiyaç duyduklar─▒ herhangi bir ┼čey olup olmad─▒─č─▒n─▒ size bildirirler.

Ayr─▒ca bir uygulama var, böylece hareket halindeyken neler olup bitti─čini kolayca izleyebilirsiniz.

CreditRepair.com mü┼čterileri, hizmetlerinin olumlu bir etki yaratt─▒─č─▒n─▒ kabul eder. ┼×irket web sitesi, mü┼čterinin, hizmeti kulland─▒ktan dört ay sonra ortalama 40 puanl─▒k bir ortalama puan art─▒┼č─▒ gördüklerini göstermektedir.

Kredimi Kendim Temizleyemiyorum?

Evet, kredinizi kesinlikle kendiniz temizleyebilirsiniz. Raporlama ajanslar─▒n─▒n her birinden kredi raporlar─▒ alma hakk─▒na sahipsiniz (her bir ajanstan y─▒lda bir ücretsiz rapor isteyebilirsiniz) (www.AnnualCreditReport.com).

Her bir ┼čirketi arayabilir ve leke veya negatif raporu çözecek bir plan olu┼čturmak için onlarla birlikte çal─▒┼čabilirsiniz, ancak bu zaman, ara┼čt─▒rma ve çaba gerektirir.

Birçok ki┼činin kendi kredilerini geli┼čtirmek yerine kredi onar─▒m hizmeti kullanmay─▒ tercih etmesinin temel nedeni, zaman ve kredi bilgisinin olmamas─▒d─▒r.

Kredi onar─▒m ┼čirketleri, kredi raporlamas─▒ ile ilgili yasalar─▒ bildi─činden, yasad─▒┼č─▒ raporlama uygulamalar─▒n─▒ h─▒zl─▒ bir ┼čekilde belirleyebilir ve yanl─▒┼č veya yasad─▒┼č─▒ raporu kald─▒rmak veya de─či┼čtirmek için bu ┼čirketleri arayabilirler.

Kredi Onar─▒m─▒ Mitler

CreditRepair.com, kredi ikileminizi çözmenize yard─▒mc─▒ olurken, kredi onar─▒m─▒n─▒n temellerini anlaman─▒z da önemlidir. Sizin için birçok kredi efsanesini burada çözdük:

Efsane # 1: Olumsuz raporlar─▒ kredi büronuzdan kald─▒rabilirsiniz.

Hakikat: Hatal─▒, haks─▒z veya do─črulanmam─▒┼č negatif raporlar, bireysel durumunuza ba─čl─▒ olarak kredi raporunuzdan kald─▒r─▒labilir. Kesin ödeme tarihinin veya ödemelerin al─▒nmas─▒n─▒n raporlar─▒, raporunuzun dü┼čmesi için yakla┼č─▒k yedi y─▒l sürecek ve ÔÇťkabul edildi─či ┼čekilde ödenenÔÇŁ hesaplar, yakla┼č─▒k 10 y─▒l boyunca kredi raporunuzda kalacakt─▒r.

Efsane # 2: Yeni kredi kartlar─▒ açmak puan─▒m─▒ art─▒racakt─▒r.

Hakikat: Kullan─▒lmayan daha fazla kredi bakiyesine sahip olmak, kredi kullan─▒m oran─▒n─▒z─▒ dü┼čürebilir (kulland─▒─č─▒n─▒z kredinin miktar─▒na k─▒yasla mevcut olan borç miktar─▒).

Daha dü┼čük bir kredi kullan─▒m oran─▒ iyi bir ┼čeydir, ancak kredi kartlar─▒n─▒ açman─▒z kredinizi zorlamakt─▒r (yani puan─▒n─▒z dü┼čebilir). Ba┼člamak için kötü bir krediniz varsa, büyük olas─▒l─▒kla kredi kart─▒ almaya hak kazanamazs─▒n─▒z.

Buna ek olarak, bir seferde birden fazla yeni kredi kart─▒ açt─▒─č─▒n─▒zda, neden bu kadar çok krediye ihtiyac─▒n─▒z oldu─čunu merak edeceklerinden, raporlama ajanslar─▒n─▒n k─▒rm─▒z─▒ bayraklar─▒n─▒ tetikleyebilir.

Efsane # 3: Bir kredi onar─▒m ┼čirketi yeni bir rapor ile yeni bir ba┼člang─▒ç ÔÇőÔÇőyapabilir.

Gerçek: Hiçbir kredi onar─▒m ┼čirketi kredi hatalar─▒n─▒z─▒ ortadan kald─▒rabilir veya yeni bir kredi raporu olu┼čturarak ba┼čtan ba┼člaman─▒za yard─▒mc─▒ olur. Bunun yerine, itibarl─▒ kredi onar─▒m hizmetlerinin yapabilece─či, raporunuzu temizlemenize yard─▒mc─▒ olacak ve gelece─če yönelik daha iyi bir kredi durumu olu┼čturma yolunda size yard─▒mc─▒ olacak ┼čekilde sizinle i┼čbirli─či yapmaktad─▒r.

Kredi Onar─▒m Doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ Nas─▒l Önlenir

Ne yaz─▒k ki, tüketiciler kredi dünyas─▒n─▒n inceliklerini anlamakta zorland─▒─č─▒ndan, birçok kredi onar─▒m─▒ doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ ortaya ç─▒kt─▒. ─░┼čte kredi onar─▒m ┼čirketleri ara┼čt─▒r─▒rken arayabilece─činiz baz─▒ k─▒rm─▒z─▒ bayraklar.

Outlandish Promises

Bir ┼čirket kötü bir kredi raporunu h─▒zl─▒ bir ┼čekilde veya sizin herhangi bir yard─▒m almadan düzeltmeyi ümit ediyorsa, bu konuya kar┼č─▒ dikkatli olmak için bir sözdür.

Kötü krediyi düzeltmek zaman ve çaba gerektirir ve y─▒llarca kredi sorunlar─▒ bir gecede silinemez.

Yeni Bir Kimlik

Benzer ┼čekilde, hiçbir kredi onar─▒m ajans─▒ sadece olumsuz raporlar─▒ silebilir veya sizin için temiz ve lekesiz olan yeni bir kredi raporu olu┼čturamaz.

Kredi raporlar─▒n─▒zdaki negatif i┼čaretler do─čruysa, bu notlar─▒ düzeltmek için zaman ve pazarl─▒k gerekir. Bir çözüm üzerinde anla┼č─▒ld─▒ktan sonra bile, derhal silinmeyeceklerini beklemelisiniz. Ancak, zaman s─▒n─▒rlamalar─▒ geçene kadar (genellikle 7 ila 10 y─▒l) çözülecek ┼čekilde i┼čaretlenecektir.

─░yi Kredi Neden Olmal─▒?

Muhtemelen, kötü bir kredi raporunun ve dü┼čük kredi puan─▒n─▒n bir ipotek, otomobil kredisi veya kredi kart─▒ için onaylanman─▒z─▒ engelleyebilece─čini zaten biliyorsunuzdur, ancak kredinin önemli olmas─▒n─▒n di─čer daha az belirgin nedenleri vard─▒r.

Baz─▒ ┼čirketler i┼č ba┼čvurusunun kredi kay─▒tlar─▒n─▒ kontrol edebilirler, bu da kötü bir kredi puan─▒n─▒n aday üzerinde zay─▒f bir ┼čekilde yans─▒yabilece─či anlam─▒na gelir ve sonuçta f─▒rsat kayb─▒na yol açar.

Ayr─▒ca, sigorta ┼čirketleri ve cep telefonu ┼čirketleri kredi raporunuzu kullanmaktad─▒r. Örne─čin, kötü bir krediniz varsa daha yüksek otomatik ve ev sahibi sigorta ücretleri ödemeniz gerekebilir.

Kötü kredi ile u─čra┼č─▒yorsan─▒z ve bir kredi onar─▒m ┼čirketi kullanmay─▒ dü┼čünüyorsan─▒z, CreditRepair.com adresini ziyaret edin.

Pop├╝ler Mesajlar

Kategori Maliye, Sonraki Makale

Yabanc─▒lar size para vermek i├žin nereden 9 siteleri
Maliye

Yabanc─▒lar size para vermek i├žin nereden 9 siteleri

Bug├╝nlerde sanal yabanc─▒lardan para istemek yeni bir ┼čey de─čil. Talebi kar┼č─▒lamak ve ba─č─▒┼č yapmak isteyenler i├žin ihtiyac─▒ olanlar─▒ birle┼čtirmek i├žin bir├žok yeni web sitesi filizlendi. Di─čerleri, finanse edilmek i├žin gitme kayna─č─▒ olarak kendilerine bir isim katt─▒ ve sa─člamla┼čt─▒rd─▒. ─░nsanlar Neden Bu Sitelerde Para ─░stemek?
Devam─▒n─▒ Oku
En ─░yi Ki┼čisel Finans Ge├žen Hafta 4
Maliye

En ─░yi Ki┼čisel Finans Ge├žen Hafta 4

En iyi Ki┼čisel Finans Takvimi Toplamas─▒ i├žin bir kez daha, ki┼čisel finans makalelerinde haftan─▒n en iyilerini payla┼č─▒yoruz. Bug├╝n├╝n se├žimlerinin tad─▒n─▒ ├ž─▒karacaks─▒n─▒z. En sevdi─čim yeni bloglar─▒ndan biri olan Money Peach, TV maliyetlerini d├╝┼č├╝rmenin ve harika TV ┼čovlar─▒n─▒n ve filmlerin keyfini ├ž─▒karma yollar─▒yla ilgili harika bir makale yay─▒nlad─▒. Bir Ayda 28 $ 'a ihtiyac─▒n─▒z olacak t├╝m TV, bankay─▒ k─▒rmayacak harika TV se├ženekleriyle payla┼č─▒r.
Devam─▒n─▒ Oku
Assurity Life Sigorta ┼×irketi ─░ncelemesi
Maliye

Assurity Life Sigorta ┼×irketi ─░ncelemesi

Hayat sigortas─▒ genellikle herhangi bir finansal plan i├žin ├Ânemli bir bile┼čen olarak d├╝┼č├╝n├╝lebilir. Bunun nedeni, bir hayat sigortas─▒ poli├žesinden al─▒nan gelirlerin, sigortal─▒lar─▒n cenaze ve di─čer nihai harcamalar─▒ da dahil olmak ├╝zere, bor├žlar─▒n─▒ ├Âdemek i├žin ve ayr─▒ca devam eden ya┼čam giderlerinin ├Âdenmesini sa─člamak i├žin kullan─▒labilir.
Devam─▒n─▒ Oku
GFC TV Ep 012: Arsa Al─▒┼č ─░yi Bir Fikir mi?
Maliye

GFC TV Ep 012: Arsa Al─▒┼č ─░yi Bir Fikir mi?

Arsa sat─▒n almak iyi bir fikir mi? Ba┼čka bir GFC b├Âl├╝m├╝n├╝n, vergilerden sat─▒n alman─▒n en iyi zaman─▒ olan her ┼čeyden bahsetmesi var m─▒? GFC Okuyucu Sor: Yak─▒nda 59 olacak ve 401k'mda emekli olacak ve yakla┼č─▒k 300.000 dolar alacak ve bu paray─▒ tam olarak ├Âdemek i├žin m├╝lk (sadece arazi) sat─▒n almak ve o zaman sadece ev in┼ča etmek i├žin bir kredi almak istiyorum Emekli maa┼č─▒m─▒ ve kar─▒m─▒n gelirini ipote─či ├Âdeyece─čim.
Devam─▒n─▒ Oku